Polycom Trio8800


0 VNĐ

RealPresence Trio 8800 sử dụng hội nghị truyền hình và video từ hình ảnh và mang đến sự cộng tác nhóm, để cải thiện hiệu suất làm việc nhóm.


Chi tiết sản phẩm

Sản phẩm hội nghị truyền hình trực tuyến Polycom Trio 8800 là thiết bị quy tụ nhiều tính năng mới, Polycom Trio 8800 có thể kết nối với thiết bị màn hình chia sẻ dữ liệu, thông tin mọi thao tác đều được thực hiện trê màn hình cảm ứng. Người dùng sẽ có những sự trải nghiệm tiện ích của sản phẩm.Polycom Trio 8800 RealPresence là một thiết bị hội nghị trung tâm thông minh giúp cộng tác với nhóm ở cấp độ tiếp theo, bên cạnh đó thiết bị tích hợp tính năng tương tác hình ảnh, video từ xa mang đến sự kết nối cho người dùng ở bất cứ địa điểm hay vị trí địa điểm nào bạn muốn.