WatchGuard Firebox M370


Liên hệ

UTM có hiệu suất cao nhất so với các hãng khác trong cùng phân khúc

  • Băng thông Firewall lên đến 4 Gbps giữ cho hệ thống mạng luôn hoạt động ổn định.
  • Bảo vệ đa lớp với hiệu suất bảo mật cao nhất cho dù bật đã hết tất cả các tính năng bảo mật
  • Các cổng 8-Gigabit Ethernet hỗ trợ cho việc kết nối hạ tầng mạng WAN/LAN giữa các phòng ban tốt hơn.
  • Việc nâng cấp lên các dòng cao cấp hơn thật sự dễ dàng, chỉ việc mua giấy phép sử dụng cho phiên bản cao hơn và bạn sẽ sẵn sàng trong việc bảo vệ hệ thống của mình.

Chi tiết sản phẩm

UTM có hiệu suất cao nhất so với các hãng khác trong cùng phân khúc

  • Băng thông Firewall lên đến 4 Gbps giữ cho hệ thống mạng luôn hoạt động ổn định.
  • Bảo vệ đa lớp với hiệu suất bảo mật cao nhất cho dù bật đã hết tất cả các tính năng bảo mật
  • Các cổng 8-Gigabit Ethernet hỗ trợ cho việc kết nối hạ tầng mạng WAN/LAN giữa các phòng ban tốt hơn.
  • Việc nâng cấp lên các dòng cao cấp hơn thật sự dễ dàng, chỉ việc mua giấy phép sử dụng cho phiên bản cao hơn và bạn sẽ sẵn sàng trong việc bảo vệ hệ thống của mình.
  • Bởi vì các công ty nhỏ hơn thường ít được bảo vệ và dễ dàng đột nhập, kinh doanh nhỏ đã trở thành mục tiêu lớn mới cho các cuộc tấn công không gian mạng. Các tường lửa Firebox M270 và M370 được thiết kế đặc biệt để bảo vệ tất cả các loại của các doanh nghiệp nhỏ chống lại các cuộc tấn công mà không ít khốc liệt hơn so với những mục tiêu tổ chức lớn hơn.